Sidhuvudbild

Om förskolan

Sjöviks Förskola är ett aktiebolag med Annika Starck som ägare. Verksamheten bedrivs i en stor gul villa på Sjöviksvägen 23. Lokalerna bidrar till att barnen får en trygg hemmamiljö att vistas i under sin tid på förskolan. Vi har en fantastisk förskolegård, med stora utrymmen som ger möjlighet till många olika lekar och öppnar upp för barnens fantasi och kreativitet. Vi bedriver förskoleverksamhet utifrån friluftsfrämjandets pedgogik, I Ur och Skur och efter Lpfö98/16.
I ur och skur arbetar man med utomhuspedagogik, där leken är en viktig del och lärandet bygger på upplevelser med hela kroppen och alla våra sinnen.
I verksamheten har vi åldersindelade grupper så som Mulle, Knytte, Knopp, Skrinna, Laxe då vi vistas i skogen. Vi pedagoger är medupptäckare och medagerande och ser till varje individs intresse och behov.
Vi arbetar även projekt inriktat/tema som sträckers sig över en hel termin. I det tematiska arbetet utgår vi i från barnens intresse och tankar på ämnet.
Barngruppen består av ca 25 barn som är delade på en yngrebarns avdelning och en äldrebarns avdelning. Avdelningen Myrorna är yngrebarnsavdelningen där vistas 1-2 åringarna och Rådjuren är äldrebarnsavdelningen, där vistas 3-6 åringarna.
Alla barn som har behov av att sova gör det ute året runt i sin egen trygga vagn.Vagnarna är stationerade på vår fina altan med tak för sol och vindskydd.
Barnen är givetvis även delaktiga i vårt miljöarbete så som kompostering och källsortering.
Vi är fem pedagoger som arbetar i barngruppen och vi har även förmånen att ha en egen kokerska som dagligen bjuder på väldoftande och god hemlagad husmans kost.
Vi erbjuder våra föräldrar förmånen att aktivt delta i sina barns vardag på förskolan, genom att varje familj har föräldratid en gång per månad.
Vi har en fast taxa som för närvarande är 800:- för barn 1 och 400:- för barn 2. Avgiften betalas 12 månader/år.
Förskolan stänger en gång per termin för planering. Sjöviks Förskola och Förskolan Skorpan har ett nära samarbete med varandra. Under sommar och jul slår vi samman förskolorna och pedagagorne har ett gott samarbete och ett kollegialt lärande sker regelbundet.

Välkomna att höra av er om detta låter intressant.

Ur-och-skur.jpg

Senast uppdaterad 170304