Sidhuvudbild

Nuvarande veckoplanering

Måndag: Alla går ut direkt efter frukost ca. 8.15. Samling och fruktstund ute.
Pedagogerna har reflektion, avdelningsvis. De pedagoger som inte har reflektorn för stunden är ute
i barngrupp. Familjesamverkan fm och em.

Tisdag: Skogsaktiviteter för några grupper.

Onsdag: Projektarbete, språkgrupper och andra aktiviteter

Torsdag: Skogsaktiviteter för övriga grupper

Fredag: Denna dag brukar vi hinna med att Källsortera, Vattenlek, Fri lek ute
el. inne, biblioteket.