Sidhuvudbild

Om förskolan

Sjöviks Förskola är ett aktiebolag med Annika Starck som ägare. Verksamheten bedrivs i en stor gul villa på Sjöviksvägen 23 i Finspång. Lokalerna bidrar till att barnen får en trygg hemmamiljö att vistas i under sin tid på förskolan. Vi har en fantastisk förskolegård, med stora utrymmen som ger möjlighet till många olika lekar och aktiviteter som öppnar upp för barnens fantasi och kreativitet. Vi bedriver förskoleverksamhet utifrån Friluftsfrämjandets pedgogik, I Ur och Skur och efter Lpfö 18.

I ur och skur arbetar vi med utomhuspedagogik, där leken är en viktig del och lärandet bygger på upplevelser med hela kroppen och alla våra sinnen.

I verksamheten har vi åldersindelade grupper så som Mulle, Knytte, Knopp, Skrinna och Laxe. Vi pedagoger är medupptäckare och medagerande och ser till varje individs intresse och behov.
Vi arbetar även tema och projekt inriktat. Ett tema/projekt kan sträcka sig över en termin eller ett läsår. I det tematiska arbetet utgår vi i från barnens intresse och tankar på ämnet.

Barngruppen består av ca 35 barn som är fördelade på 3 avdelningar. Två yngrebarns avdelningar och en äldrebarns avdelning.

Förskolans avdelningar:

Myrorna är en yngrebarnsavdelningen där vistas 1-2 åringarna. Där arbetar Adelina och Emma.

Grodorna är en yngrebarnsavdelning med barn 1-3 år. Där arbetar Malin, Linda och Nora.

Rådjuren är äldrebarnsavdelningen, där vistas 4-5 åringarna. Där arbetar Anna och Jessica.

Rådjurens avdelning är på övervåningen i huset med egen entré på framsidan.

Alla barn som har behov av att sova gör det ute året runt i sin egen trygga vagn. Vagnarna är stationerade på vår fina altan med tak för sol och vindskydd.

Barnen är givetvis även delaktiga i vårt miljöarbete så som kompostering och källsortering.

Förskolan har en egen kock som lagar all vår goda mat från grunden. Vi köper svenska råvaror, ekologiskt och kravmärk i så stor utsträckning som möjligt.

Vad innebär det att vara vårdnadshavare på Sjövik?

För I Ur och Skur är vår familjesamverkan mycket viktig. På Sjövik får vårdnadshavare insyn och delaktighet genom att delta i Sjöviks familjesamverkan. Ca 4 halvdagar per termin är du som vårdnadshavare med i Skorpans verksamhet. Du får vara med och se vad barnet gör på förskolan och blir på så sätt delaktig i barnets vardag. Du lär känna personalen, de andra vårdnadshavarna och ditt barns lekkamrater på ett mer personligt sätt. I praktiken innebär familjesamverkan att du deltar i barngruppen tillsammans med den ordinarie personalen.
Förskolan anordnar även fixar kvällar, där vi tillsammans med barn, vårdnadshavare och pedagoger förbättrar och förändrar barnens utomhus och innemiljö.

Öppettider & Avgifter

Förskolan öppnar kl 6.30 och stänger 17.00 alla vardagar.
Vi har en fast taxa som för närvarande är 800:- för barn 1 och 400:- för barn 2. Avgiften betalas 12 månader/år.
Förskolan stänger ca en gång per termin för planering. Sjöviks Förskola och Förskolan Skorpan har ett nära samarbete med varandra. Under sommar (5 veckor) och jul slår vi samman förskolorna, varannat år är Skorpan öppet och varannat år är Sjövik öppet.
Pedagogerna har ett gott samarbete och ett kollegialt lärande sker regelbundet.

Förskoleappen TYRA

Vi använder förskoleappen Tyra som informationskanal till våra vårdnadshavare.

https://tyra.io/se/

Välkomna att höra av er om detta låter intressant.

Ur-och-skur.jpg