Sidhuvudbild

Mulle

Skogsmulle heter friluftsfrämjandets äventyr för barn mellan 5-6 år. Att gå på Mulle med sina kompisar kan vara ett stort äventyr. Där vi pedagoger ger barnen ett upplevelsebaserat lärande med alla våra sinnen. Vi arbetar utifrån friluftsfrämjandets pedagogik och Lpfö 18.
Vi pedagoger är medupptäckare och medagerande.
Med en egen ryggsäck laddad med frukt eller en smörgås och kanske lite extra kläder (om man råkar plurra lite) ger sig Skogsmullebarnen ut i skogen.
Genom lekar och sånger lär vi oss om växter och djur. Vi pratar om allemansrätt och "Hitta Vilse". Allt som lever och växer i naturen är intressant för fem- och sexåringarna. Att genom alla våra sinnen följa årstidernas växlingar, att lära sig se skillnader och likheter i naturen.
Skogen är verkligen en outtömlig källa till nya upptäckter. Kanske får man också prova på att göra en eld, tälja med kniv och göra naturvetenskapliga experiment.
Efter allt utforskande, upptäckande och lekande smakar den medhavda matsäcken gott, vi äter även lunch i skogen som vår kock har tillagat och pedagogerna tagit med. Sedan är benen laddade med nytt spring. Det är tur att skogen är stor.

Mulle.jpg