Sidhuvudbild

Inskolning

Inskolning hos Sjöviks Förskola

Föräldraaktiv inskolning

Föräldraaktiv inskolning hos oss på Sjövik betyder att du som vårdnadshavare är aktiv i inskolningsprocessen och samarbetar med pedagogerna på förskolan. Du visar intresse för förskolans verksamhet och involverar dig i en upptäckandeprocess tillsammans med ditt barn. Det är viktigt att du intar en lärandeposition för barnet vilket betyder att du hjälper till, visar barnet och deltar aktivt i olika verksamheter, sätter ord på saker och skolar in ditt barn i team med pedagogen. Detta medför att du och ditt barn tillsammans blir trygga i förskolan. Pedagogen och ditt barn bygger en relation genom dig, vilket skapar en trygghet. Föräldraaktiv inskolning hos oss gör att ditt barn inte behöver öva på att lämnas utan på att vara på förskolan.

På Sjövik utser vi en pedagog som ansvarar för inskolningen av ditt barn. Möjligheten för barnet att lära känna och forma minst en trygg och tillitsfull relation till en pedagog under inskolningstiden är viktig för att pedagogen ska kunna fungera som en tillfällig anknytningsperson under separationen från dig som förälder. Enligt forskning är det viktigt efter inskolningsperioden att du som förälder anpassar dina arbetstider och ger barnet tillräckligt med tid för återhämtning. Under inskolningsperioden är det viktigt att ditt barn får lugn och ro omkring sig i hemmet och att separationer minimeras. Tid för återhämtning kan se olika ut, exempelvis kortare dagar på förskolan eller en ledig dag i veckan samt få övriga separationer under barnets första tid i förskolan.

Inskolningen har tre syften:

Att vänja barnet vid den nya miljön.
Att ge barnet en chans att lära känna minst en pedagog tillräckligt väl för att denne ska kunna fungera som en ersättare för föräldrarna under den del av dagen då de är på arbetet.
Att vänja barnet vid att klara sig utan sina föräldrar och att istället tillsammans med pedagogen sätta anknytningssystemet i viloläge för att barnet ska kunna ägna sig åt lek och utforskande.
Vi främjar en trygg relation till er föräldrar genom:

Tydlighet – Under inskolningen är det du som förälder som tar hand om ditt barn. Byter blöjor, klär på och av och så vidare.

Oforcerat – Pedagogerna finns i er närhet och tar kontakt då tillfälle ges. Pedagogen tar aldrig barnet ifrån föräldern.

Trygghet/acceptans – Var tillsammans med oss så mycket som möjligt under inskolningstiden så att du och ditt barn accepterar och känner er trygga med oss. Barnet behöver inte tränas på att lämnas, utan att vara tillsammans med oss.

Lämning – När du ska lämna ditt barn är det du tillsammans med oss som avgör när ögonblicket att ta adjö är inne, och lämnar över till pedagogen. Då ger vi tillsammans barnet bäst förutsättningar att lösa avskedet. Lämna inte barnet utan ett tydligt ”hej då!”, men dra inte ut på det för länge. Om du är orolig och visar att du inte är trygg med att lämna ditt barn känner barnet detsamma.

Vecka 1

Inskolningen pågår under två veckors tid. Den första veckan är du med ditt barn på förskolan måndag till fredag 9.00-10.45.

Vecka 2

Måndag och tisdag: 9-12. Du och ditt barn äter tillsammans på förskolan.

Onsdag: 9-14. Om det fungerar bra stannar du inne när vi går ut på förmiddagen. Barnet äter och sover på förskolan.

Torsdag: 9-12. Du lämnar ditt barn på förskolan. Ditt barn äter på förskolan. Det är viktigt att du finns anträffbar om du av någon anledning skulle behöva komma tillbaka till förskolan.

Fredag: 9-14. Du lämnar ditt barn på förskolan. Ditt barn äter och sover på förskolan.
Denna vecka äter och sover/vilar barnet på förskolan. Du och ditt barn äter första lunchen tillsammans på förskolan.


Uppföljning

Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning är viktig så att du som förälder får veta hur ditt barn har haft det under dagen. En tid efter inskolningen är avslutad har vi ett enskilt uppföljningssamtal där vi samtalar kring era upplevelser kring inskolningen.

Vi ser fram emot att lära känna dig och ditt barn – Välkommen till oss på Sjöviks Förskola!Källa: Broberg, Malin, Hagström, Birthe & Broberg, Anders (2012). Anknytning i förskolan: vikten av trygghet för lek och lärande. 1. uppl. Stockholm: Natur & Kultur