Sidhuvudbild

Nuvarande dagsplanering

Kl. 06.30 Förskolan öppnar.

Kl. 07.30 Frukost

Kl. 09.00 Ute / De grupper som ska ha skogsaktivitet lämnar gården.

Kl. 09.30 Samling/Fruktstund

Kl. 11.00 Lunch inne/ute för avd. Myror och Grodor
12.00 Lunch inne/ute för avd. Rådjuren

Kl. 12.30 Sovvila för de minsta / läsvila för övriga i små grupper.

Kl. 13.00 Ute/inne lek

Kl. 14.00 Mellanmål ute/inne

Kl. 15.00 Ute/inne lek

Kl. 17.00 Förskolan stänger